Pedagog i psycholog szkolny PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Wtorek, 18 Marzec 2014 10:15

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Gimnazjum nr 1 w Cieszynie 2016/2017

 

Pedagog szkolny - mgr M.Pilch                              Psycholog szkolny - mgr A.Tomkiel

Poniedziałek      9.45 - 15.45                                       ---------------------

Wtorek             8.15 - 13.15                                       12.00 - 15.30

Środa               9.15 - 15.15                                       ---------------------

Czwartek          10.15 - 14.45                                      .........................

Piątek              10.15 - 14.15                                       8.00 - 10.30

Dyżur dla rodziców:

poniedziałek 15.00 - 16.00                                         wtorek  14.30 - 15.30

 

Zadania pedagoga szkolnego skupiają się wokół ucznia, jako głównego partnera w obrębie zadań wychowawczych, profilaktyki wychowawczej, pracy korekcyjno - wyrównawczej, indywidualnej opieki psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy materialnej w szczególności poprzez organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla młodzieży, celem wspomagania rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się oraz pomoc wychowawcom klas przy współpracy z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), higienistką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę wychowawczą szkoły.

Zadania szczegółowe pedagoga obejmują:

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2. Diagnozowanie, organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
3. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
5. Planowanie i koordynowanie działań z zakresu poradnictwa zawodowego.
6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
7. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
8. Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych i specjalnych potrzebach edukacyjnych.
9. Udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki oraz indywidualne nauczanie.
11. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
12. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów.   

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

Masz problemy rodzinne.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

Chcesz się podzielić swoją radością czy sukcesem.

Chciałbyś po prostu z kimś porozmawiać.

Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz jak to zrobić.

Przyjdź z każdą sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić. 

Zmieniony: Sobota, 17 Wrzesień 2016 16:37