Szkolna Liga Scrabble PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Niedziela, 17 Sierpień 2014 14:10

UWAGA, UWAGA!

Już od września rusza Szkolna Liga Scrabble. Wszystkich chętnych do gry zapraszamy już dziś!

 

ZASADY GRY

 

W swojej klasycznej odmianie gra przeznaczona jest dla 2, 3 lub 4 graczy. Polega ona na

losowaniu z zestawu liter i układaniu z nich wyrazów na planszy o wymiarach 15x15 pól.

Gracze mają do dyspozycji 98 płytek oznakowanych literami alfabetu i przypisaną każdej

literze wartością punktową, oraz 2 nieoznakowane płytki zwane blankami. Blanki nie

mają żadnej wartości punktowej, ale można nimi zastąpić każdą literę wyrazu układanego

na planszy. Podczas ruchu każdy gracz ma do dyspozycji 7 liter ze swojego stojaka

(niewidocznych dla innych uczestników rozgrywki). Słowa układa się na planszy z wykorzystaniem
liter z własnego stojaka oraz tych, ułożonych już na planszy. Każde nowo ułożone słowo musi
wykorzystywać przynajmniej jedną literę znajdującą się już na planszy.

Gracz, który nie może lub nie chce ułożyć żadnego słowa z posiadanych liter opuszcza

swoją kolejkę, bądź wymienia dowolną liczbę liter ze stojaka.

Liczbę punktów określa się na podstawie wszystkich ułożonych lub uzupełnionych

w danym ruchu przez gracza słów. Każda litera ma określoną, stałą wartość punktową,

przy czym wartość liter i/lub słów ułożonych na polach specjalnych ulega pomnożeniu

w przypadku ułożenia wyrazu na premiowanym polu. Dodatkową premię w wysokości

50 punktów w bieżącym ruchu otrzymuje się za wykorzystanie wszystkich 7 płytek

ze stojaka. Dopuszczalne jest układanie wszystkich słów niebędących nazwami własnymi,

z uwzględnieniem wszelkich form gramatycznych.

 

HISTORIA GRY W SCRABBLE

 

Scrabble jest obecnie jedną z najbardziej popularnych gier słownych na świecie. Wymyślił

ją na początku lat 30 ubiegłego wieku Alfred Mosher Butts, nadając jej nazwę Lexiko.

Celem Buttsa było stworzenie nowej „gry stolikowej”, która łączyłaby w sobie elementy

typowe dla innych, popularnych wówczas gier. Przyglądając się owym grom, Alfred Butts

podzielił je na 3 podstawowe kategorie:

 

• gry liczbowe (np. kości, bingo),

 

• gry słowne (np. anagramy, krzyżówki)

 

• gry ruchu (szachy, warcaby).

 

Butts opracował zestaw liter do swojej gry oraz nadał im odpowiednią punktację

32 na podstawie analizy częstotliwości występowania poszczególnych znaków na okładkach

czasopisma The New York Times. Od tego czasu zestaw liter wykorzystywany w grze,

jak i ich punktacja, nigdy nie uległa zmianie (w wydaniu anglojęzycznym).

W roku 1938 w grze pojawił się nowy element, była nim tablica o wymiarach 15x15 pól

przeznaczona do układania na niej klocków. Część pól była premiowana. Przy tej okazji

gra zmieniła nazwę na Criss-Crosswords. Z powodu braku zainteresowania masową

produkcją gry, Alfred Butts zaczął produkować ją własnymi siłami, jednak sprzedaż jej

nie szła mu najlepiej.

W 1948, James Brunot kupił od Buttsa prawa do masowej produkcji gry. Zgodnie z zawartym

kontraktem, Butts dostawał pieniądze za każdy sprzedany egzemplarz. Brunot

uprościł zasady gry, zmienił rozmieszczenie premiowanych pól na planszy, a także nadał

grze nową nazwę: Scrabble. Scrabble jest prawdziwym słowem pochodzącym z języka

angielskim angielskiego, w wolnym tłumaczeniu oznacza ono „gorączkowo poszukiwać”

lub „gwałtownie poszukiwać”.

W roku 1984 telewizja NBC zaczęła nadawać teleturniej oparty na grze Scrabble. Jego

emisja trwała 6 lat. Alfred Butts zmarł w 1993 roku, do tego czasu sprzedano na całym świecie ponad 100 mln egzemplarzy jego gry.

 

 Pierwsza publikacja na temat Scrabble w Polsce pojawiła się w 1986 roku w tygodniku

Razem. (aut. Jacek Ciesielski). Oryginalne zasady gry, pisownia oraz układ planszy

nie zostały zmienione na potrzeby pierwszej polskiej adaptacji Scrabble.

Pierwszy ogólnopolski turniej Scrabble miał miejsce w 1987 roku w Warszawie. Odbywał

się on na anglojęzycznym zestawie liter, gdzie polskie znaki zostały stworzone ręcznie,

poprzez dorysowanie do części liter elementów typowych dla polskiego alfabetu

W 1989 roku powstał pierwszy klub scrabblowy, założony przez Michała Derlackiego.

Pierwsze Mistrzostwa Polski odbyły się w 1993 roku. W tym samym roku gra Scrabble

doczekała się pierwszego pudełkowego wydania w języku polskim.

20 maja 1997 roku oficjalnie zarejestrowano Polską Federację Scrabble, która działa po

dziś dzień. Ma ona status stowarzyszenia, a jej celem statutowym jest promowanie znajomości języka polskiego. Cel ten PFS realizuje m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie zawodów regionalnych i ogólnopolskich oraz wspomaganie rozwoju umiejętności gry w Scrabble wśród młodzieży.

Najważniejsze turnieje organizowane regularnie przez Polską Federację Scrabble to:

 

• Mistrzostwa Polski – Indywidualne i Klubowe,

 

• Puchar Polski,

 

• 24-godzinny Turniej Scrabblowy „Le Mans”

 

• Mistrzostwa Polski Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimazjalnych,

 

• Mistrzostwa Polski Nauczycieli

 

• Cykl turniejów indywidualnych pod nazwą Grand Prix

 

• Turnieje dla dzieci i młodzieży (w tym Turniej Mikołajkowy dla kół scrabblowych

  w Polsce).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony: Niedziela, 17 Sierpień 2014 15:39