Rekrutacja PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Wtorek, 27 Styczeń 2015 10:11

                                                                                                   

Rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych. Poniżej można zapoznać się z zarządzeniem Burmistrza Miasta Cieszyna, w którym między innymi znajduje się pełny harmonogram rekrutacji. 

HARMONOGRAM DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

1.

Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12 marca godz. 8.00

30 marca   godz. 15.00

07 czerwca godz. 9.00

13 czerwca godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, tym  dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 – Prawo Oświatowe.

12 marca godz. 8.00

13 kwietnia   godz. 15.00

07 czerwca godz. 9.00

18 czerwca godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

16 kwietnia godz. 15.00

22 czerwca godz. 15.00

5.

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia 

w postaci pisemnego oświadczenia.

16 kwietnia   godz. 8.00

24 kwietnia   godz. 15.00

22 czerwca godz. 9.00

28 czerwca godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

27 kwietnia godz. 8.00

29 czerwca godz. 15.00


 

  

 

 

Zmieniony: Piątek, 09 Luty 2018 17:49