Zajęcia dodatkowe PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Czwartek, 13 Wrzesień 2012 19:59

 

Zajęcia wyrównawcze, praca z uczniem zdolnym, koła zainteresowań i zajęcia sportowo rekreacyjne

w roku szkolnym 2017 / 2018

Imię i nazwisko 

nauczyciela

Zajęcia wyrównawcze, 

praca z uczniem zdolnym

koła zainteresowań

mgr Błachowicz Krystyna

Środa  - 11.55 - 12.40  - /s. 38 A /, piątek – 8.00 -8.45 -/s.38 A/

 

mgr Buchcik Urszula 

Poniedziałek – 8.55 -9.40-/s.25A/ ,wtorek – 11.30 -12.15 - /s.25A/

 

mgr Ciengiel Maryla 

Wtorek – 8.00 - 8.45 /s.37 A/, poniedz. 12.45 -13.30 – /s.     A/

 

mgr Gałuszka Benita 

Wtorek  - 12.45 – 13.30 -/s.35A/, Czwart.-13.40 -14.25 -/s.     A/

 

mgr Jabłońska Grażyna

Środa – 12.15 – 13.00 - /s.33A/

 

mgr Ponc Wioletta                                   

Środa – 8.55 – 9.40 -/s.14A / , piątek-11.55 – 12.40 - /s. 14A  /

 

mgr Borecka Izabela

Piątek – 13.30 - 14.15 /s. klub B co 2 tyg/

 

mgr Kubińska Joanna

Środa – 7.00 – 7.45 /s.27B/,Czwartek  - 8l /s.26B/

 

mgr  Mazur Marzena

Poniedziałek – 1l /s.15A/ lub piątek – 1l /s.13A/  i środa – 7 l /s.17B/

 

mgr   Sulej Marta 

Poniedziałek-  7l /s.28B/ i Czwartek –15.30 -16.15 /s.26B/s.27B -  SU

 

mgr Zabój Marzena

Wtorek – 13.40 – 13.25 - /s. 16A/  Czwartek – 8.00 - 8.45 - /s. 24A/

 

mgr  Cieślar Elżbieta

Czwartek – 7.15 – 8.00 /s.21/ i Czwartek  -6l /s.21B/dla kl 4 SP

 

mgr  Brawańska Aleksandra

Poniedziałek – 8l /s.32B/ i Poniedziałek – 9l /s.32B/

 

mgr  Kowalczuk Aleksandra

Środa – 7l /s.38B/ i Środa – 8l /s.38B/

 

mgr   Cieślar Anna 

Środa – 8l /s.21B/    i Czwartek – 7l /s. 26B/

 

mgr Turoń Barbara

Środa -8.00 – 8.45  -/s. 50A/, Piątek -15.30 – 16.25 - /s.50A/

 

mgr Czyżewska Anita

Środa – 13.30- 14.35-/s.50A/, Czwartek –13.50–15.00-/s.15A/

 

mgr Kotowska Anna

Poniedziałek – 13.30 -14.15 -/s.16A/ Czwartek – 8.00 - 8 .45 - /s. 50A/35A /

 

mgr Zyzańska Dorota

wg. potrzeb

 

mgr Piksa Błażej

Czwartek –13.50 -14.35 -/s.2A/ i Środa - 13.50-14.35–/s.28A /

 

mgr  Ryszard Milewski

Środa  - 14.40 -16.20 / s.28B/

 

mgr  Ewa Zdrazil

Wtorek 14.40 -15.25 -/s.     B/  Środa – 13.50-14.35 /s.     B/

 

mgr  Aleksandra Czarnota

Środa – 8l-14.40 – 15.25/s.37B/ i Środa–9l-15.30–16.15/s.37B/

Wtorek -15.30–16.15 /s.35B/

mgr  Ewa Miazgowska

Poniedziałek  - 9l,10 l -/s.18B/ co dwa tygodnie

Środa – 8l, 9l- /s. 18B/

mgr Dorota Wolny

Wg. potrzeb

 

mgr Pniok Antonina

Piątek – 14.35 – 16.05 –/s. 15A /   lub w terenie ewent. soboty

 

mgr  Beata Kalińska

Poniedziałek – 8l,9l - /s.35B/  co 2 tyg

Środa – 8l - /s.35B/

mgr  Paweł Burzawa

Wtorek - 7.45-8.30 -/s.18B/  Środa -14.40 – 15.25 /s.18B/

 

mgr  Małgorzata Baszczyńska

Środa 8.55 -9.40 /s. 38B/, Środa - 13.50 – 14.35  /s.36B/

Czwartek–13.50 – 14.35/s.36/

mgr  Ewa Dobosz

Wtorek  - 7.30 -7.55 - /s. 37B/ i - 8.00 – 8.45 - /s. 37B/

Piątek – 7.35 – 7.55 - /s. 37B/

 

mgr Hazuka Monika

Wtorek- 14.00 - 14.45 -/s13A/, 14.50 - 15.35 - /s.13A /

 

mgr Szyguda Danuta

Poniedziałek   -  14.40 - 15.25 - /s.23A/

Czwartek – 13.40 -14.25 -/s.23A/

 

mgr  Anna Wysocka

Wtorek – 15.30 -16.15 /s.3B/, środa-15.30 -16.15/s.30B/

 

mgr Drózd Marcin

Poniedziałek -14.30 -15.15 -/s.13A/, Piątek – 12.25 -14.35 - /s.13A/

 

mgr  Dobiesław Kaczmarek

Czwartek – 16.25-17.05 -/s.     B/

 

mgr  Dariusz Itner

Czwartek -14.40 -16.10 - /s.22B /

 

mgr  Beata Janota

Wtorek  - 7.15 – 8.00 - /s.   B/lub piątek wg potrzeb po 7 l-/s.    B /

 

mgr  Dariusz Nowak

Czwartek – 14.40 -15.25 - /s.     B/ i 15.30- 16.15 /s.27B/ 

 

mgr Sikora Gabriela

Czwartek -14.40 – 15.25 -/s.38A/ , Piątek 14.30 -15.15-/s.świetlica /

 

mgr Podhorodyńska Beata

wg. potrzeb

 

mgr Czakon Dawid

wg. potrzeb

 

mgr Cinal Renata

Środa - 12.45 -13.15 - /s.   /, Czwartek -12.45-13.15 -/s.     /

 

Zajęcia sportowo -rekreacyjne

 

 

mgr Bortliczek Stanisława

Środa  - 13.40 - 14.35- /SGM/

czwartek- 15.30-17.00-/SGD/

 

mgr Cieplik Jolanta

Środa –11.50-12.35, Czwartek – 9.50 – 10.35, Poniedziałek - 15.30–17.00

 

mgr  Marek Domajer

Poniedziałek – 15.30 – 17.00

 

mgr  Mateusz Żebrowski

Wtorek – 15.30 – 17.00

 

mgr  Lesław Tomczyk

Środa – 15.30 – 17.00

 


 

 

 


Zmieniony: Czwartek, 28 Wrzesień 2017 14:07