Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Piątek, 16 Luty 2018 12:07

UWAGA!

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych 

przez  Miasto Cieszyn na rok szkolny 2018/2019

 Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego   na stronie:

cieszyn.podstawowe.vnabor.pl

w terminie 12 marca 2018r. od godz. 8:00 do 30 marca 2018 r. do godz. 15:00.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz -

ZGŁOSZENIE - dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej. 

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół dla dzieci zamieszkałych poza obwodem (rejonem) szkoły

Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w szkole wolnych miejsc. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem - dzieci biorą udział w procesie rekrutacyjnym.

Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Miasta Cieszyn. Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka

wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia  do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej proszeni są o osobiste dostarczenie do szkoły w/w orzeczenia wraz z WNIOSKIEM.